Så fungerar Goodnature A24 fällan

Goodnature A24 är en mekanisk och automatisk kolsyrefälla för bekämpning av råttor och möss. Kolsyrefällan är den senaste innovationen inom fällor och möjliggör självgående kontroll av möss och råttor.

  • Helt giftfri och för långvarigt utomhusbruk
  • Upp till 24 fångster per CO2-patron
  • Patenterad självadapterande mekanism

A24-systemet är ett nytänkande och miljövänligt sätt att hålla råttor och möss borta från parker, lagerutrymmen, utomhusmiljöer kring fastigheter, tomter eller i källare, carport och vindsutrymmen. Produkten är utvecklad för långvarigt inom- och utomhusbruk.

Goodnature fällorna är användbar för den som vill ha en långsiktig, giftfri och robust lösning på möss- och råttproblem.

Kolsyrefällan är lätt att montera och dödar därefter råttor och möss humant. Den dödar automatiskt 24 st. råttor eller möss efter varandra innan du behöver byta ut gasbehållaren. När skadedjuret försöker nå locket inuti fällan rör dom en avtryckare som avfyrar en kolv som dödar dem direkt. Kolven dras tillbaka och återställs så den är redo för nästa skadedjur.

Goodnature A24 lockar till sig skadedjur

SNIFF SNIFF

Effektivt bete pumpas ut och lockar gnagare till fällan.

KAPOW!

Gnagaren rör om avtryckaren för att komma åt betet och avfyrar fällan.

AUTO-RESET

Fällan återställs automatiskt efter att den dödat gnagaren humant.

SNIFF SNIFF

Betespumpen fortsätter att locka nya gnagare till fällan.

TAS BORT

Olika djurarter tar bort de döda skadedjuren under fällan.

Goodnatures automatiska återställningssystem ger dig konstant kontroll mot skadedjursinvasion. Fällan drivs med komprimerad CO2-gas som räcker till för att döda 24 gånger per gasbehållare.

Betet och betespumpen är utvecklad för att minimera underhållsarbetet och maximera färskheten på betet så att det förblir attraktivt för skadedjur under en lång period (upp till 6 månader). Eftersom betet är giftfritt finns det ingen risk för sekundär förgiftning av djur, husdjur, boskap och arbetsdjur.

Goodnature fällan är annorlunda från andra fällor, eftersom den använder CO2 gas som gör att fällan återställer sig själv helt automatiskt och kan döda upp till 24 st. råttor eller möss innan gaspatronen skall bytas ut. I denna video kan du se hur Goodnature fällan fungerar och vad som händer inuti fällan när den används. 

I videon ovan kan du se en tunn tråd sitter i fällans kammare. Detta är avtryckaren som gör så att fällan vet att det finns ett djur inuti. När djuret klättrar upp mot betet rör det avtryckaren som aktiverar frisläppandet av gas och skjuter ut slagstiftet som dödar djuret. 

Testa inte att sätta fingret mot avtryckaren. Slagstiftet har stor kraft och kommer att skada ditt finger.

Allting börjar med en sniff

Ett av de mest kritiska stegen i hela fångstprocessen är att locka råttan eller mösset till fällan. Goodnature fällan har en automatisk betespump i locket som  skjuter ut nytt bete, vilket betyder det att fällan fungerar upp till 6 månader utan att betet behöver bytas ut.

För att locka till sig råttor möss från ett större område kan man även använda Goodnature A24 Rått & Mus lockbete som appliceras i närheten av fällan.

Slaget 

Slagstiftet är vad som gör all skada i fällan. Det är ett starkt slag mot skadedjurens huvud, fångad i fällan. Detta får dom att dö omedelbart och humant.

Vi har gjort omfattande tester för att säkerställa att slagstiftet i våra A24-fällor går av varje gång utan att misslyckas. När det finns en skadedjur i din fälla kan du lita på att fällan kommer att göra sitt jobb och att djuret inte kommer att lida.

Återställning

En av de bästa sakerna med Goodnature-fällan är att den återställs automatiskt efter att den har utlösts. När trycket har släppts helt återgår slagstiftet till sitt utgångsläge. När slagstiftet har dragit sig tillbaka till sitt ursprungliga läge kan kammaren fyllas med gas igen som höjer trycket i fällan tillbaks och förbereder den för att slå igen.

Goodnature-fällorna är en pålitlig och hållbar lösning för ditt skadedjursproblem. Kontakta oss om du har frågor.

Skrolla till toppen