Installation av Goodnature A24 fällan

Installation av Goodnature A24 fällan i flyttbart stativ
Flyttbart stativ Fäst fällan i det flyttbara stativet genom att sätta fällan över den svarta låsfliken på stativet och tryck lätt och försiktigt ner fällan i stativet. Ifall din fälla kommer med väggfäste så tar du bort detta från fällan innan du fäster den i det flyttbara stativet.

Fäst stativet vid ojämnt underlag Det finns två tapphål i vardera änden av stativet som du kan använda för att hålla fällan upprätt om du placerar den på en ojämn yta.

Träd och väggfäste Använd en skruvmejsel och skruva fast det orange fällfästet ca 12 cm (ungefär en handsbredd) ovanför marken på ett rakt träd eller stolpe.
Installation av goodnature A24 fällan i trädfäste
Klicka i fällan i fästet Luta fällan något bakåt och tryck ned den på den övre låsfliken på fästet. När du trycker nedåt kommer fällkroppen att ledas in mot fällfästet och låsas in med ett klick.

Fäst gaspatronen Ta bort det svarta locket från gaspatronen. Var noga med att hålla skruvgängorna rena från skräp. Skruva behållaren ordentligt i fällan. Dra bara åt med handen.

Fäst den digitala räknaren Om du köpt en räknare med din A24, fukta lätt insidan av gummibältet som smörjning och vrid räknaren moturs när du trär den över gaspatronen. Räknarens display bör vara vänd utåt från fällan.

Nollställ räknaren Nollställ räknaren genom att trycka på knappen och hålla den intryckt tills displayen visar ’00’. Räknaren går i viloläge några sekunder efter att knappen släppts. För att kontrollera antalet på räknaren, tryck snabbt och släpp knappen. Displayen visar antalet dödade.

Testa att fällan avfyrar som den skall Testa att avfyra fällan genom att föra ner en penna eller kvist ner genom toppen av fällan och skjut utlösaren försiktigt åt sidan. Slagstiftet kommer att skjuta med ett slag och sedan dra sig tillbaka. OBS! Håll alltid fingrarna borta från utlösaren och slagstiftet så att du inte för klämskador.

Aktivera den automatiska betespumpen Ta bort myntet från toppen av den automatiska betespumpen innan du lägger det i skyddshylsan. Detta aktiverar tekniken som kommer att dispensera betet i upp till 6 månader. Om du föredrar att kontrollera din fälla regelbundet, kan du lämna myntet på plats och istället trycka på myntet med några dagars mellanrum för att pressa ut färskt bete.

Sätt in betespumpen i locket När betespumpen är aktiverad så för du försiktigt in pumpen i skyddskåpan. Tryck in betespumpen i skyddskåpan tills dess kjolkant sitter i linje med kanten på skyddskåpan. Skruva sedan bort locket från betespumpen. En liten mängd bete kan tvingas ut och det är bra – det finns fortfarande tillräckligt med bete för 6 månader. Torka bort överskottet av betet under ingången till din fälla för att börja locka skadedjur.

Skruva fast locket med betespumpen Placera locket ovanpå fällan och skruva in den inre gängan med några varv. När betespumpen har skruvats fast så trycker du ner skyddshylsan i fällan så att den kommer på plats.

Byt ut betet efter 6 månader Betet håller upp till 6 månader. Notera när du behöver byta ut betet så att det är fräscht och attraktiv för att locka till sig skadedjur. Det är en bra idé att byta ut gasbehållaren samtidigt, så att fällan är redo för 24 nya fångster.

Hur man flyttar fällor på ett säkert sätt

Om din fälla är i ett flyttbart stativ kan du flytta din fälla säkert när som helst. Om du har din fälla installerad på ett väggstativ följer du dessa steg för att ta bort gasladdningen ur fällan. Därefter kan du flytta den på ett säkert sätt.

  1. Ta först bort räknaren.
  2. Skruva loss gasbehållaren med en trasa eller handske för att skydda dina händer. Du kan höra eventuell kvarvarande gas i kapseln pysa ut. Detta kan leda till att kapseln fryser snabbt. VARNING: gasbehållare kan frysa snabbt! Ha alltid tyg mellan handen och gasbehållaren när du skruvar loss dem.
  3. Ta bort laddningen från fällan. Även om gaspatronen har tagits bort från fällan är den fortfarande fungerande med en laddning gas i dess kammare.
    Skruva bort locket och betespumpen och avfyra fällan genom att använda en penna eller kvist som du trär ner genom toppen av fällan och för sedan utlösaren åt sidan. Om det fortfarande finns gas i fällan utlöses slagstiftet, om ingenting händer har all gas spolats ut och fällan är säker att flytta.

Håll alltid fingrarna borta från fällans ingångar. 

Installationsvideor

Skrolla till toppen