Hitta den bästa platsen för fällan

Det bästa stället för utplacering av fällan är där en gnagare känner sig trygg att äta – välj en plats där de är dolda för rovdjur.

Bra ställen att pröva på är i garaget, i källaren, i ett köksskåp, på mellantaket eller på andra skyddade platser där du sett spår av gnagare.

Om du placerar din fälla längs en vägg eller staketlinje, se till att fällstativet är parallellt med väggen.

Att hitta den mest effektiva platsen att fånga dina råttor och möss kan ta några försök. Ha tålamod. Alla gnagare har olika ställen!

Flytta fällan hjälper dig att fånga dem alla

Det kan ibland ta några försök att hitta den bästa platsen för att nå framgång med att få gnagarna att gå i fällan. Om du inte fångar något under de första dagarna – flytta helt enkelt din fälla till en ny plats.

Att flytta din fälla regelbundet hjälper till att fånga alla dina råttor och möss, eftersom det aldrig finns bara en!

Om du använt detektorkort och sett att det har knaprats på dessa, är detta ett bra ställe att placera ut fällan.

Vi rekommenderar att du flyttar fällan till en ny plats varje vecka tills du hittar ett ställe där du ser att fällan fångar gnagare.

Bästa platsen för utplacering av Goodnarure A24 fällan

Användning av detektorkort

Välj några platser runt din fastighet för att installera dina lockande detektorkort. Välj de platser där du haft gnagare och där du funderar att sätta upp fällan – sprid ut korten på olika ställen med upp till cirka 10 m från varandra.


Vik detektorkortet på mitten med den orange triangulära ytan vänd utåt. Du bör se att betet pressas ut längs vecket. Detektorkortet är nu redo att sättas fast.

Placera ut och fäst detektorkortet så att underkanten med bete är en handbreddhöjd (ca 12 cm) från marken. Den orangefärgade sidan skall vara vänd utåt.

Använd en skruv för att sätta fast kortet på en stolpe, en vägg eller ett staket i de områden du har valt.

Du kan se på detektorkortet var det gnagats. Bästa platsen för fällan är vid det detektokort det gnatas mest.
Skrolla till toppen