Så håller du råttor borta från fastigheten

När det blir kallt på hösten vill möss och råttor gärna flytta inomhus. Därför är det bra att se till att fastigheten är råttsäker innan temperaturerna börjar sjunka. Här är några tips på vad du som fastighetsägare kan göra för att hålla råttorna borta.

Råttor trivs där det finns människor och främst i fuktiga miljöer eller på platser där det finns mat och avfall. Det är viktigt att hålla råttorna borta eftersom de sprider smitta och gnager sönder saker, vilket ofta föranleder kostsamma reparationer och saneringar.

  • Om råttorna kommer in i fastigheterna kan de ställa till med omfattande skador. Förutom att det är svårt att få ut dem när de väl bosatt sig kan de bland annat orsaka vattenskador, läckage, elavbrott och även bränder till följd av söndergnagda ledningar.

Som fastighetsägare kan du göra en del för att hålla borta råttorna från din fastighet, t ex.

Se till att råttorna inte har någon väg in till huset

Gå husesyn och undersök var råttor kan komma in i fastigheten. En råtta behöver bara cirka 20 millimeter för att ta sig in, så säkerställ att det är tätt omkring kablar och rör som kommer in i fastigheten. Undersök även gamla golvbrunnar.

Håll rent runt soptunnor och avfallskärl

Råttor söker efter mat, så därför är det viktigt att hålla rent i soprummet. Se till att kärlen inte blir överfyllda och att locken är ordentligt stängda.

Rensa och röj upp runt fastigheten

Råttor har ofta sina bon i marken och i skydd av buskar. Utifrån sitt bo rör de sig vanligtvis inom en radie på 25–30 meter. Håll marken öppen längs husväggarna och undvik klätterväxter.

Placera ut råttfällor på strategiska platser

Läs våra instruktioner om de bästa platserna för utplacering av fällan. Använder du Goodnature fällan med det flyttbara stativet är det enkelt och bekvämt att flytta fällan till olika platser för att fånga alla råttor.

Goodnature fällan är användbar för dig som vill ha en långsiktig, giftfri och robust lösning på möss- och råttproblem. Den fungerar helt automatiskt i 6 månader innan du behöver förnya betet. Se mer i vår webbutik!

Skrolla till toppen